การขอให้สิทธิจองห้องพิเศษสำรอง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำหรับศิษย์เก่า

รพ.สงขลานครินทร์ จัดระบบอำนวยความสะดวกในจองห้องพิเศษสำรองสำหรับศิษย์เก่าเช่นเดียวกับ บุคลากรของคณะฯ โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเจ้าตัว ศิษย์เก่าสามารถยื่นเเบบฟอร์มผ่านมาทางสมาคมฯ เพื่อจะรับรองว่าเป็นศิษย์เก่าจริง และทางสมาคมฯ จะดำเนินการจองห้องพิเศษให้ ทั้งนี้ขอรับเเบบฟอร์มการขอจองห้องพิเศษได้ที่ศูนย์จองห้องพิเศษ รพ. หรือที่สมาคมศิษย์เก่า (ส่งให้ทาง e-mail: alumni@medicine.psu.ac.th)